Website van de Raamstraatkerkvoorblad fotoalbum


Na de tot standkoming van één parochie, volgden behalve een gezamenlijk parochieblad ook een website voor alle kerken van de Sint Ursulaparochie, namelijk www.rkdelft.nl

Daar u op deze website alle nummers van Parochieblad Delft maar ook alle informatie van de H.H. Franciscus en Claragemeenschap kunt vinden is het voortbestaan van de website van de raamstraatkerk overbodig geworden.

U kunt de informatie vinden op
Franciscusenclarakerk.rkdelft.nl/